قر آن

    بسمه تعالی  

 

آیا میدانید :
 
وقتی در حال حمل قرآن هستید شیطان دچار درد شدید در سر میشود
 
وباز کردن قرآن شیطان را تجزیه میکند
 
وبا خواندن قرآن به حالت غش فرو میرود
 
و آیا میدانید زمانی که میخواهید دوباره این پیام را به دیگران منتقل کنید
 
شیطان سعی خواهد کرد شما را منصرف سازد 


فریب شیطان را نخور . . .

 

گفتن عبارت اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بخصوص اگر با توجه

به محتوای آن گفته شود در دفع شر شیطان نافع است .

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید